Browsed by
Kategori: IKT i förskolan

BILDER AV BARN I DET OFFENTLIGA RUMMET

BILDER AV BARN I DET OFFENTLIGA RUMMET

Igår höll jag en kurs i pedagogisk dokumentation. Under en kursdag får deltagarna mycket tid till process och diskussion. Det är helt fantastiskt att vara med om den tystnad och tillknäppthet som ofta präglar en kursdags inledning för att sedan höra sorlet sprida sig och massor av kloka tankar och funderingar delas mellan deltagarna. Igår tog en av deltagarna upp frågan om barns rätt till att få välja om de vill få dokumentationer av sig själva publicerade eller inte och som många vet är det ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, vilket jag skrivit om i mitt kapitel i boken Mediepedagogik på barnens villkor (Lärarförlaget, 2014). Trots att det är något jag tänkt och tänker mycket kring är jag långt ifrån att alltid veta hur jag ska hantera det.

I det samhälle vi och lever i och som barnen ska växa upp i måste vi prata om det här, pedagoger emellan, men också med barn och föräldrar. Vad innebär ett etiskt förhållningssätt kring dokumentation? En dokumentationsvägg på förskolan är lika mycket en del av det offentliga rummet som att lägga ut något på internet. Även om delningstakten inte är lika hög så finns ändå möjligheten/risken att någon fotograferar av något och delar det vidare.

Vi vuxna oftast väldigt obekväma inför foton och inspelningar av oss själva. Tänk dig att komma till jobbet varje dag och se dig själv på bild på väggen utan att först ha blivit tillfrågad alternativt ha fått vara med och välja vilken bild som ska offentliggöras. Kanske Webbstjärnans material för etiska samtal med elever i skolan kan vara en bra utgångspunkt för etiska samtal kring bruket av och barns delaktighet i våra dokumentationer i förskolan?

/Martina L

Share This:

LUCKA NR 8 – #STAFETTJULKALENDERN2015

LUCKA NR 8 – #STAFETTJULKALENDERN2015

Dagens lucka kommer från förskollärarna Jenny Ahlström och Anna Lesant:

”Hej! Vi är två förskollärare som jobbar tillsammans på förskolan Galaxen i Bromma. Vi tog examen från Stockholms Universitet i juni 2015 och vi har båda skolat om oss till förskollärare lite senare i livet och har långt arbetslivserfarenhet från andra yrken i bagaget. Vårt intresse för IKT i förskolan låg till grund för vårt examensarbete som vi gärna vill dela med oss av. Vi hade tidigare upplevelser av att digitala verktyg inte används eller är tillgängliga för barn att själva experimentera med. När vi hade chansen att genomföra en egen studie var valet givet, vi ville försöka ta reda på vad som krävs för att IKT ska integreras i den pedagogiska verksamheten på ett kreativt sätt. Vi fick möjlighet att intervjua medie/IKT-pedagoger vilket gav oss massor av ny kunskap och inte minst enormt mycket inspiration inför vårt framtida arbete som förskollärare! 

Mvh Jenny & Anna”

De delar med sig av sitt examensarbete från våren 2015:


Share This:

LUCKA NR 1 – #STAFETTJULKALENDERN2015

LUCKA NR 1 – #STAFETTJULKALENDERN2015

Lucka nummer ett kommer från Erika Andersson, förskollärare vid Vreta förskola i Eskilstuna. Hon skriver följande om boken hon rekommenderar:

”Den bok jag vill tipsa om har inspirerat mig mycket gällande arbetet med IKT i förskolan.
Innan jag läste denna bok hade jag varit sugen på att jobba med QR-koder och när jag läst om detta i boken var det ingen tvekan, jag provade! Och vilken hit det blev!!
När jag och mina kollegor introducerade QR-koden första gången så var det så härligt att höra barnens resonemang om vad det kunde vara. Gissningar som skattkarta och meddelande kom upp.
Jag skapade en karaktär ”Vretatrollet”, som är den som skickar meddelanden/uppgifter till barnen. Uppdragen har varit av lite olika karaktär; allt från att leta vårtecken, gå på frågerunda (med X-note),
skapa egna QR-koder med en ljudfil (där de spelat in vad de heter) till sina fackbilder, till det senaste där ”Vretatrollet” bett om en återkoppling kring hur det går med vårt kompiskontrakt.
QR-koder har kommit för att stanna i mitt arbete med barnen, de lockar barnen till lust och nyfikenhet till att lära sig nya saker!
Boken som gjorde detta möjligt och som jag vill rekommendera alla att läsa är – ”Mediepedagogik på barnens villkor”, Ulla-Karin Lundgren Öhman (red).”

Bild: Lärarförlaget

Share This:

VAD HÄNDE MED VÅRT eTWINNINGPROJEKT?

VAD HÄNDE MED VÅRT eTWINNINGPROJEKT?

Ni som följt min blogg ett tag vet att en av våra avdelningar inledde ett eTwinningprojekt under 2014. Senaste inlägget om det kan ni läsa om här. Hur gick det sedan? Vad hände?
Det som hände var att vår kontakt på Island inte svarade. Man skulle kunna kalla det för att det rann ut i sanden, ur ett vuxet perspektiv. Men barnen såg det på ett annat sätt. De blev oroliga för de var överens om att om man inte svarar på ett meddelande som man har fått då måste det ha hänt någonting. De ville att deras förskollärare skulle åka till Island och ta reda på vad som hade hänt. ”Hon måste ha dött”, sa någon. Att åka till Island var som ni säkert förstår inte genomförbart. Istället sökte vi upp en ny kontakt på Island och nu är kommunikationen i full gång. Spännande saker händer och dem kommer ni kunna läsa om här på bloggen.
/Martina L

Share This:

eTWINNING I FÖRSKOLAN DEL 3

eTWINNING I FÖRSKOLAN DEL 3

Förskollärar-Karin håller, som jag berättat i tidigare blogginlägg, på att starta upp ett eTwinningprojekt med en förskola på Island. Projektet har hon gett namnet ”Let us Compare”, eftersom ett av syftena är att jämför vår miljö med en miljö i ett annat land. Jag har förmånen att vara pedagogista och Karins bollplank/kritiska vän i projektet.

Barnen i Karins barngrupp har beskrivit sin förskola och miljön runtomkring. När jag och Karin har tittat på dokumentationen av deras beskrivningar så består den till allra största delen av text. 

Informationen i en sådan dokumentation blir inte tillgänglig för barnen i o m att de inte kan läsa texten. När man arbetar med pedagogisk dokumentation så måste man ställa sig frågor som:
– Vad är syftet med den här dokumentationen?
– För vem görs den?
– Vad vill vi att dokumentationen ska hjälpa oss att minnas?
– Vilka lärandeprocesser vill vi att dokumentationen ska hjälpa oss att sätta igång?
– Vilken dokumentationsform är lämpligast för           ändamålet?
Eftersom det här projektet syfte bl a är att sätta igång lärandeprocesser inom området ”kommunikation” så blev det viktigt att involvera barnen i att tänka kring hur informationen om vår förskola ska nå fram till barnen på Island. Därför ställde Karin följande frågor till barnen, samtidigt som hon visade dem dokumentationen:
/Martina L

Share This:

eTWINNING I FÖRSKOLAN DEL 1

eTWINNING I FÖRSKOLAN DEL 1

I vårt förskoleområde har vi under några års tid arbetat med att lära oss mer om vad hållbar utveckling är och vad det innebär för oss. När man arbetar med lärande för hållbar utveckling innebär det att man börjar tänka både lokalt och globalt. Det börjar oftast med en ökad medvetenhet hos pedagogerna men behöver även komma barnen till del, eftersom det är de som ska sköta om det här jordklotet i framtiden.

När jag och vår förskolechef hörde talas om eTwinning första gången så var det i samband med att vi fick en inbjudan till Norrlär. eTwinning är en digital plattform som gör det möjligt för pedagoger inom Europa att utbyta erfarenheter.Vi tyckte båda att det lät spännande. Dessutom kom vi fram till att det kanske var något vi skulle kunna använda oss av för att göra barnen medvetna om att det finns människor som lever på andra platser, under andra förutsättningar och på så vis tillföra något i vårt hållbarhetsarbete. Som tur var så hade vi en pedagog i området som såg samma möjligheter. Hon har under slutet av hösten startat upp ett eTwinningprojekt som ni kommer att kunna följa här på bloggen.

Det första man gör är att man registrerar sig på http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm. Där beskriver man bl a syftet med projektet och om det är inom några specifika områden som man söker samarbete. Karin, som vår pedagog heter, var fast beslutsam om att söka samarbete med en förskola i Grindavik på Island eftersom det är en av vår kommuns vänorter. Hur ser det ut här? Hur ser det ut där? Ute? Inne? Vilka likheter och skillnader ser vi? Hur kan man berätta för någon som aldrig varit på vår förskola hur det ser ut här? Som dessutom inte kan läsa och talar ett annat språk? Dessa frågor har varit utgångspunkten och målområdena matematik och kommunikation kommer i inledningsfasen att vara vägledande.

/Martina L

Share This: