Browsed by
Kategori: Lenz Taguchi

#STAFETTJULKALENDERN LUCKA NR 15 – av @LWigerdal

#STAFETTJULKALENDERN LUCKA NR 15 – av @LWigerdal

Dagens lucka kommer från @LWigerdal. Hon skriver såhär:


”Var finns makten över den pedagogiska praktiken och vem har makten att förändra?

Jag läser och funderar kring pedagogiska frågor, vill utveckla, är intresserad av det mesta, hur skulle det vara om vi istället… ? Jag ställer frågor och försöker lägga ihop bitar till pussel utifrån styrdokument, barns, vårdnadshavares och pedagogers tankar men pusslet med pedagogisk dokumentation var svårt att lägga. Hur skulle det se ut?

Hur skulle den pedagogiska dokumentationen kunna vara ett förhållningssätt, ett arbetssätt utifrån diskussioner och dokumentationer kring barns kompetens, lärande organisation, portfolio, BUL, pärmar med läroplansflikar, Reggio Emilia, dokumentation, utvärdering, planeringstid, reflektionstid… och mycket annat.

På utbildningar fick jag lära mig att göra enligt den ena eller andra färdiga metoden vilket inte stämde med mitt sätt att tänka kring det pedagogiska uppdraget. Jag ville att dokumentationen skulle vara levande, utgå från varje barn, visa på lärande och synliggöra det pedagogiska arbetet.    Jag ville också att dokumentationen skulle sitta uppsatt så barn, pedagoger och vårdnadshavare kunde reflektera, kommentera och levandegöra processen för att det skulle bli ett arbetssätt utifrån våra förutsättningar.

När jag läste ”min” bok förstod jag hur jag skulle kunna lägga pusslet, författarens frågor och exempel satte ord på mina tankar om hur dokumentationen skulle kunna se ut och användas för att bli ett verktyg. Många gånger har jag sedan tänkt att arbetet med att få till den pedagogiska dokumentation troligtvis är det som mest av allt förändrat mitt sätt att förhålla mig till mitt uppdrag…och boken?”

”VARFÖR PEDAGOGISK DOKUMENTATION?” av  Hillevi Lenz Taguchi (1997)
PS. Vill bara flika in att den här boken utkommer i ny reviderad utgåva inom kort. Läs mer om detta här: http://www.mynewsdesk.com/se/gleerups_utbildning_ab/pressreleases/varfoer-pedagogisk-dokumentation-933445 
                                                /Martina L

Share This:

KREATIVA ELLER LAGOM KREATIVA?

KREATIVA ELLER LAGOM KREATIVA?

”Så när vi pratar om att vi vill fostra kreativa barn måste vi fråga oss vad det egentligen innebär om vi drar det till sin spets. Menar vi barn som tycker om att skapa i olika material eller menar vi barn som vågar tänka utanför boxen, vågar se och uppfinna nya lösningar, menar vi barn som inte gör som vi gör utan på sitt sätt. Eller vill vi att de ska vara lagom kreativa?”
Ur boken ”Pedagogisk dokumentation som aktiv agent” av Hillevi Lenz Taguchi (Gleerups, 2012)
/Martina L

Share This: