Laddar

LUCKA NR 18 – #STAFETTJULKALENDERN2015

Lucka nummer 18 i #Stafettjulkalendern2015 kommer från Anne-May Fiedler, utvecklingschef inom Pysslingens förskolor i Farsta-Enskede. Hon skriver följande:

“Jag skulle vilja belysa en bok som jag använder mycket när jag handleder arbetslag kring systematikens olika delar; mål, resultat, analys och förbättringar. 

“Det pedagogiska kretsloppet – ett kvalitetslyft
för förskolan” av Roger J Danielsson och
Hans-Olof Hanselid

Trots att vi haft förskolans läroplan sedan 1998 och kapitel 2.6 är det fortfarande förskolans systematik som man misslyckas med ute i verkligheten. Det är också det som man får mest nedslag på vid skoltillsyner. 


Det har kommit många böcker och kurser i systematiskt kvalitetsarbete, många bra men ibland lite för teoretiska när man ska få med alla pedagogers lärstilar. När jag började arbeta med den här handboken upplevde jag att jag fick med mig fler pedagoger och en större måluppfyllelse gällande systematiken och dess delar.”

Share This:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *